Ilustracija Foto: Janson Morison FI

Odluka je doneta u postupku koji je vodilo Osnovno tužilaštvo u Čačku – odeljenje u Ivanjici, na osnovu krivične prijave koju je Građevinska inspekcija Ministarstva građevinarstva podnela u maju 2018. godine protiv Žarka Veselinovića zbog gradnje objekta na Goliji bez građevinske dozvole, piše BIRN.

U pisanom odgovoru koji je BIRN dobio od Osnovnog tužilaštva u Čačku, u ovom slučaju primenjen je institut odloženog krivičnog gonjenja, poznatiji kao načelo oportuniteta. On se primenjuje kao način da se pravosuđe rastereti lakših krivičnih dela, a za okrivljene predstavlja mogućnost da uz obavezu plaćanja određene svote novca, izbegnu suđenje za krivično delo koje su izvršili.

U slučaju Žarka Veselinovića, određeno je da to bude kazna od 50.000 dinara.

Odluka je usledila nakon što je po prijemu krivične prijave Ministarstva građevinarstva, tužilac iz Ivanjice zatražio od Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu (gde je prebivalište Žarka Veselinovića), da ga sasluša.

U dopisu tužilaštva iz Ivanjice dostavljenog BIRN-u piše da je to odeljenje tužilaštvu u Lazarevcu uputilo dve urgencije za saslušanje Veselinovića, jednu 16. i drugu 23. avgusta 2018. godine. Tužilaštvo u Lazarevcu obavestilo je kolege u Ivanjici da osumnjičeni nije saslušan, jer se nije odazvao pozivu.

Veselinovića je, na kraju, ipak saslušalo tužilaštvo u Ivanjici 16. novembra 2018. godine i tada je doneta odluka o oportunitetu.

Objekat na Goliji, koji je nelegalno podignut, ne samo da nije srušen, nego je u međuvremenu i dovršen, saznaje BIRN, a za njega su, prema podacima APR-a, do trenutka objavljivanja ovog teksta, izdati Lokacijski uslovi od strane lokalne samouprave.

U Ministarstvu građevinarstava i saobraćaja nije bilo komentara na ovakvu odluku tužilaštva.