Foto: Logo

Povod je inicijativa Advokatske komore Beograda da objavljivanje vesti ili izjave kojom se krši pretpostavka nevinosti bude proglašeno za krivično delo.

Advokatska komora Beograda predložila je da se u Krivični zakonik Srbije uvede krivično delo za koje bi osobama u državnim institucijama, ali i novinarima i urednicima ako objave izjavu ili vest kojom se krši pravo na pretpostavku nevinosti, bila zaprećena kazna zatvora do tri godine.

Učesnici u raspravi su predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić, predsednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor, zamenik predsednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović, advokat Zdenko Tomanović i novinar Blica Vuk Cvijić, a moderator će biti predsednik UNS Vladimir Radomirović, objavio je UNS.