Učešće građana Požarevca u istraživanju o radu lokalne samouprave 1Požarevac: Gradska uprava

Potrebno je popuniti upitnik koji se može dobiti u Uslužnom centru, u Ulici Moše Pijade, kao i na gradskom sajtu, u elektronskoj formi.

Građani će na taj način omogućiti da lokalna samouprava identifikuje probleme i unapredi svoj rad.

To je i prilika da iskažu svoj stav, ukažu na propuste i predlože promene ili da iznesu pohvale.

Povezani tekstovi