Foto: Stanislav Milojković

U Osnovnoj školi „2. oktobar“ u Zrenjaninu, za učenike osmog razreda biće održana radionica „Moj budžet i ja“, koja ima za cilj da, ističući važnost planiranja ličnog i kućnog budžeta, kod mladih razvija odgovornost pri donošenju odluka o raspolaganju novcem, i da ih nauči da novac može i da se štedi, ulaže i donira, najavila je NBS.

Za niže razrede biće organizovane radionice „Znamenite ličnosti na novčanicama“ i „Dinar naš novac“, koje obrađuju teme istorijata novca, lažnog novca i načina njegovog prepoznavanja.

NBS će organizoavti i niz izložbene i edukativne aktivnosti u Centru za posetioce – muzeju novca.

Svetski dan štednje je ustanovljen na prvom Međunarodnom skupu bankara 31. oktobra 1924. u Milanu na predlog italijanskog profesora Filipa Ravica. Predstavnici svetskih štednih institucija iz 29 zemalja su se sastali kako bi, kroz razmenu iskustava pronašli rešenje za izlazak iz velike ekonomske krize.