Pronađen kupac za Jugoremediju 1Foto: Miroslava Pudar

Na prodaju neposrednom pogodbom prijavilo se troje kupaca, reč je o investicionim fondovima. Da bi jedna od ponuda bila prihvaćena, potrebna je saglasnost svih poverilaca, a predstavnik turskog Batagona zatražio je nekoliko dana, kako bi dobio saglasnost matične firme.

– Nadamo se da će posao biti završen, u interesu je fabrike da nađe kupca jer već dugo stoji bez proizvodnje – kaže predsednik Odbora poverilaca Vladimir Pecikoza.

Jugoremedija je u stečaju od decembra 2012. godine. Sva dešavanja oko ove fabrike, pljačkaške privatizacije iz 2002. godine koja je poništena, ali i neverovatno postupanje države koja ima većinsko vlasništvo, osigurali su ovoj fabrici mesto na spisku 24 sporne privatizacije, umesto mesto na isplativom farmaceutskom tržištu.