U saopštenju se navodi da NBS kontinuirano obavlja ovu funkciju, pre svega, u cilju zaštite interesa deponenata i obezbeđenja stabilnosti finansijskog sistema. Narodna banka Srbije navodi da finansijsku poziciju Komercijalne banke trenutno karakteriše iznadprosečna likvidnost i kapitalizovanost, uz jedan od najvećih periodičnih finansijskih rezultata u bankarskom sektoru.

U NBS ističu da odgovorno postupanje mora biti zadatak svih – od NBS, preko drugih državnih organa i institucija, i posebno medija. „Tendenciozno aktuelizovanje informacija iz prošlosti koje nemaju povod u sadašnjim dešavanjima može dovesti u pitanje poverenje u stabilnost čitavog finansijskog sistema“,
smatraju u NBS.

„Samim tim nepotpune i neprecizne, a posebno neproverene i paušalne informacije štete svima, naročito kada se za trenutak objavljivanja ovakvih informacija odabere period oko Nedelje štednje, a posledice u krajnjem ishodu uvek trpe svi građani“, ističe se u saopštenju.