Poverenje 1

Evo, primera radi, ja se u potpunosti slažem sa zapisnikom koji je  napisala policija kada je upala u moj stan.

Zaista je tačno da je moje društvo bilo malo glasnije i da smo kasno noću slušali glasnu muziku.

Takođe je tačno da su u mom stanu, kad je došla policija i izvršila pretres, nađene igle i špricevi i neka nepoznata supstanca.

To je sve sušta istina.

Međutim, nikako se ne slažem sa tužiočevom optužnicom da smo mi zloupotrebljavali ilegalne psihoaktivne supstance i da smo izvršili krivično delo stavljanje u promet i konzumiranje opojnih droga.

Ja ću biti sa Vama potpuno iskren, kakvi svi treba da budemo u ova teška vremena.

Gospodine sudija, policija je kod mene upala baš u trenutku vakcinacije.

Moji prijatelji su po prirodi nepoverljivi i oprezni u odnosu na svoje zdravlje, i nikako nisu pristali da se vakcinišu protiv ovog novog virusa korona tim nabavljenim kineskim, ruskim ili američkim vakcinama.

Mi smo se zajedno odlučili da se vakcinišemo holandskom vakcinom.

Tako da nema ni govora da se u mom stanu radilo o bilo kakvom  drogiranju i nekakvim psihoaktivnim supstancama.

Mi smo se mirno i civilizovano vakcinisali protiv korona virusa.

To je prava istina o tom slučaju, i ja bih Vas zamolio da sada kada znate pravu istinu odbacite tu zastrašujuću i netačnu optužbu.

I apsolutno se protivim predlogu tužioca da se izvrši hemijska analiza i ustanovi kakvu smo mi supstancu posedovali i ubrizgavali.

Mislim sa je u ovim teškim vremenima najvažnije naše međusobno poverenje.

Na šta bi to ličilo, gospodine sudija, da sad neko predloži da se ispita šta se to uopšte nalazi u tim kineskim, ruskim i američkim vakcinama?