Foto: Z. Panić

Izložba se sastoji od 20 fotografija zagubljenih, zaboravljenih igračaka dece migranata.

– Kada sam počela da radim u Prihvatnom centru u Preševu, jedan mudar čovek mi je rekao kako imam moralnu obavezu da zabeležim i od vremena sačuvam činjenice vezane za tu veliku seobu naroda na Zapad i dalje.

Verujem da bi me jake emocije i velike reči iz njih proistekle odvele u patetiku da sam pokušava da u reči pretočim svaki dan proveden na terenu. Ovako, fotografije će svakome omogućiti da sam ispriča svoju priču. Zašto igračke?. Zato što su one jedino što ostaje iza malih života koji u naručju svojih porodica, hitaju ka sanjanoj Evropi- piše u katalogu, autorka fotografija, koordinatorka mobilnih timova za jug Srbije Medjunarodne organizacije za migracije (IOM) Milica Andjelković Jovanović.

Ovu aktivnost sprovodi Medjunarodna organizacija za migracije u okviru Podrške Evropske unije upravljanjui migracijama u Republici Srbiji.

Kroz Srbiju je na putu ka Zapadnoj Evropi od 2015. godine prošlo više od milion migranata i izbeglica.

Trenutno oko 4.000 migranata i izbeglica boravi u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji. Dok borave u Srbiji, oko 500 dece pohadja redovnu nastavu u školama u Srbiji.

U ovom trenutku najviše migranata koji su smešteni u prihvatnim i centrima za azil dolazi iz Avganistana, Pakistana, Irtana, Iraka i Sirije.