Foto: Logo

Prinuđen da karte polako otvara, Aleksandar Vučić je izjavio da se „zalaže za razgraničenje sa Albancima“ i da je „to politika koju predstavlja“.

Zalaganje za razgraničenje u razgovorima sa secesionistima i stranim zvaničnicima predstavlja eklatantno delovanje suprotno Ustavu, jer podrazumeva zalaganje za promenu granica Srbije i odricanje od dela njene teritorije u korist kosovskih secesionista.

Na delu je sistematsko rušenje ustavno-pravnog poretka Republike Srbije.

Po Ustavu Vlada „utvrđuje i vodi politiku“ i „ odgovorna je Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije“, dok predsednik Republike „predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu“ i nije ovlašćen da politiku utvrđuje i vodi.

Po rečima predsednice Vlade „Vlada još nema zvaničan stav o Kosovu“, nije utvrdila politiku Srbije po ovom pitanju, pa je onda i ne vodi.

Tu politiku neovlašćeno vodi predsednik Republike, uzurpirajući ustavna ovlašćenja Vlade, kršeći ustavne obaveze svih državnih organa u vezi sa KiM i Rezoluciju Narodne skupštine o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na KiM iz 2013. godine.

Vlada to ponizno prihvata, a Narodna skupština ćuti, dok se priprema raspad države.