Foto: Ettore Ferrari /Epa

A to što je tokom njegovog postojanja očišćeno od mina više od četiri miliona kvadratnih metara i uklonjeno oko 1.500 eksplozivnih naprava, to što je taj centar pružao pomoć u gašenju požara na jugu Evrope, uključujući i zemlje EU, o tome radije ćute, rekao je Lavrov.

On je istakao da zbog velikog broja članica EU ništa što Brisel zahteva nije tajna, pa se tako zna i da od Srbije traži zatvaranje Humanitarnog centra u Nišu, ukoliko želi da se priključi Uniji.

Brisel od Srbije traži da se ponaša onako kako se ponaša rukovodilac Crne Gore koji je prekršio sve svoje obaveze i obećanja i izdao Rusiju, iako mu ona nije učinila ništa loše, kazao je Lavrov.

Ako EU hoće na taj način da stiče prijatelje, dodao je, onda se to zove udružiti se protiv nekog, iako smo mi oduvek smatrali da se treba udružiti s nekim i tako postupamo sa našim balkanskim susedima.