Kako se navodi u saopštenju, članovi GIK-a su prethodno odbili prigovor po ovom osnovu.

„S obzirom da Gradska izborna komisija nema podatke o broju lica koja poseduju nevažeće stare lične karte smatramo da može doći do brojnih zloupotreba tokom izbornog procesa i predlažemo da Upravni sud u Beogradu usvoji našu žalbu i poništi rešenje GIK-a. Očigledno je i da se ne poštuju preporuke OEBS-a po kojima su tužilaštvo i policija trebalo da naprave akcioni plan za prevenciju mogućih nepravilnosti, kako tokom kampanje tako i na sam izborni dan, što jasno ukazuje da ovaj izborni proces već na samom početku nije pošten“, navodi se između ostalog u saopštenju Grupe građana „Šta radite bre – Marko Bastać“.