Foto: Pixabay/ comrade_petruha

Kriterijumi i postupak za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca utvrđuju se na osnovu odnosa ponude i tražnje na tržištu rada, mogućnosti zadovoljavanja tražnje na tržištu rada, zapošljavanjem crnogorskih državljana; zapošljavanja stranaca u prethodnom periodu, iskorišćenosti godišnje kvote u prethodnoj godini i na osnovu potrebe, navela je Vlada Crne Gore u saopštenju.

Uredbom je propisano da se iz godišnje kvote izdvaja određeni broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje nadležno ministarstvo može dodatno da rasporedi za pojedine namene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtev Zavoda za zapošljavanje.

U raspravi je zaključeno da se uočava na velikim gradilištima znatan broj nezakonito angažovanih radnika, da država time gubi značajne prihode, kao i da će to u narednom periodu prioritet u radu Komisije za borbu protiv sive ekonomije, kao i inspekcijskih službi i organa za sprovođenje zakona.

Povezani tekstovi