Manjak sveštenika podstakao je pozive nekih progresivnih krugova da se prekine s drevnom tradicijom celibata u Katoličkoj crkvi. Reformisti već dugo predlažu da bi Vatikan mogao zaređivati muškarce proverenog karaktera (‘viri probati’), koji su, ako su oženjeni, obično stariji i imaju odraslu decu.

U intervjuu, nemačkom Cajtu, papa je rekao da bi tu opciju bilo moguće razmotriti.

„Moramo razmisliti o tome jesu li ‘viri probati’ mogućnost. Tada moramo takođe utvrditi koje bi zadatke mogli preuzeti, kao u izolovanim slučajevima“, rekao je on.

Međutim, papa je isključio mogućnost da mogu postati svi oženjeni muškarci ili da će dopustiti ublažavanje celibata među sveštenicima.

„Dobrovoljni celibat često se razmatra u tom kontekstu, posebno u područjima gde nedostaju sveštenici. Ali dobrovoljni celibat nije rešenje“, rekao je on.