Osobe s invaliditetom ne moraju više izlaziti iz kolica već putem rampe uđu u vozilu, a kaiševima su osigurani tokom vožnje.

Ovu uslugu realizovao je Grad Banjaluka koji sufinansira sve vožnje invalidnih osoba, pa tako ove osobe plaćaju startnu cenu od 0,40 KM i 0,40 KM po kilometru, dok Grad plaća 2,57 KM za start i 1,57 KM po kilometru.

„Ova usluga je dogovorena u komunikaciji s gradskim udruženjem invalida i stalno radimo na tome da se poboljša. Na njihov zahtev i predlog, koji smo prihvatili, usluga je postala celodnevna i tražimo veće vozilo“, rekao je Milenko Šajić, koordinator za saradnju sa sredstvima informisanja u Gradu.

Prema njegovim riječima, ovo taksi vozilo ima od pet do 15 vožnji dnevno, prenosi klix.ba.