Foto: Mike Kemp

Kolera, ta drevna bolest, postala je bolest siromašnih. Ona ne diskriminiše geografski, ali zahvata uglavnom ranjive zajednice u područjima sa slabo razvijenim sanitarijama. Kada je zaražene otpadne vode prenesu do izvora pijaće vode, ili je donesu putnici u koje se ne sumnja, ili u domove stigne kroz proizvode koji se navodnjavaju neprečišćenim otpadnim vodama, bakterija Vibrio cholerae se smešta u tanko crevo pošto je progutana, i izaziva opasnu dijareju i dehidraciju.

Oni koji su bili dovoljno srećni da nikada nisu iz prve ruke bili svedoci efekata kolere mogli bi da pretpostave da je to samo još jedan stomačni virus. Ali, bez brze medicinske intervencije, kolera može da isisa život iz odrasle osobe ili deteta u roku od nekoliko sati. Procenjuje se da svake godine kolera odnese živote oko 95.000 ljudi; mnogi od umrlih su deca. Ove godine, slike iznemoglih žrtava kolere staklastih očiju koje čekaju medicinski tretman su se pojavile u zemljama širom sveta. Zaraza je dostigla nezapamćen obim u Jemenu, gde je od aprila umrlo više od 2.000 ljudi. Epidemija kolere traje u Somaliji, Južnom Sudanu, na Haitiju i u drugim zemljama širom podsaharske Afrike i Azije. Ali najtužnija činjenica u vezi sa životima koje je u poslednje vreme odnela kolera je to da je svaka smrt mogla biti sprečena. Svet već ima znanje i sredstva da efikasno kontroliše koleru, ali resursi nisu usklađeni sa globalnim potrebama.

Zbog toga je nova globalna strategija koju je razvila organizacija Globalna operativna grupa za kontrolu kolere, koju čini raznovrsna mreža tehničkih partnera, toliko značajna. „Zaustaviti koleru – globalni plan do 2030“ naglašava prelaz ka proaktivnom pristupu i ima za cilj smanjenje smrtnosti uzrokovane kolerom za 90 odsto tokom narednih deset godina. Kada bi bio u potpunosti primenjen, ovaj plan bi doprineo i da se u istom vremenskom roku iskoreni prenošenje zaraze u čak 20 zemalja. Zasnovan na tri stuba temeljca – ranom otkrivanju, integrisanim taktikama prevencije i koordinaciji među zemljama i partnerima – plan obezbeđuje konkretan put za zaustavljanje kolere kao pretnje javnom zdravlju.

Jednom kada kolera zahvati zajednicu, postaje sve teže kontrolisati je. Zbog toga je važno da se ova bolest ne zanemari čak ni onda kada nema žrtava. Pristup na više polja koji uključuje investicije u vodu, sanitarije i higijenu – takozvane WASH službe – može da zadrži koleru na odstojanju. To isto može da se postigne proaktivnom upotrebom oralnih vakcina protiv kolere i omogućavanjem brzog pristupa lekovima, kao što su oralna sredstva za rehidraciju i intravenozne tečnosti. Poboljšanje WASH infrastrukture je najefikasniji put do prevencije, iako će za implementaciju ovih službi trebati više vremena u zemljama sa manje resursa. Zbog toga, plan takođe podstiče preventivnu i masovnu upotrebu oralnih vakcina tamo gde su žarišta kolere. Vakcina odmah počinje da deluje i može da spreči koleru do tri godine, a služi kao most ka primeni dugoročnijih rešenja. Oralne vakcine za koleru se mogu dobiti iz globalnih zaliha koje održava Svetska zdravstvena organizacija, uz podršku Gavi saveza za vakcinaciju. Više od 15 miliona doza je distribuirano u 18 zemalja od kako je program pokrenut 2013. Naredne godine, zaliha će biti povećana na više od 25 miliona doza, od dva miliona sa koliko je počela.

Za zaustavljanje kolere do 2030, što su globalni partneri i SZO nedavno obećali, biće neophodna neprekidna saradnja i posvećenost zemalja koje su pogođene bolešću, tehničkih partnera i međunarodnih donatora. Ovaj cilj možda deluje zastrašujuće, s obzirom na to da su svake godine milioni ljudi širom sveta u opasnosti od zaraze. Ali sa urbanizacijom, klimatskim promenama i drugim faktorima koji mogu povećati opasnost od infekcije, to je cilj koji mora biti ispunjen. A plan to čini mogućim.

Primena plana će se pokazati kao ekonomično rešenje za zemlje opterećene preduzimanjem mera koje su neophodne zbog čestih epidemija kolere. To je jedan od razloga zašto je akcija hitno neophodna. Ali prihvatanje ove strategije je dobra stvar i za međunarodnu zajednicu. Vlade imaju moralnu obavezu da osiguraju da niko ne podlegne preranoj smrti koja može da bude sprečena. To je obaveza i za SZO, i zato ćemo naporno raditi da pomognemo da svet ispuni ambiciozne ciljeve koje smo postavili.

Imamo sva sredstva koja su neophodna da porazimo koleru. Sada, sa pravim planom, nema više nikakvog izgovora da ih ne upotrebimo.

Autor je doktor medicine, vođa tima za koleru u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji

Copyright: Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org