1999

Kako se pre 20 godina govorilo o podeli Kosova?

Kada je, pre 20 godina, doneta rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu – rezoluciju 1244 – „čijim je usvajanjem okončana najnovija faza u istoriji bolnih srpsko-albanskih odnosa“, mnoge stvari su ostale nerazjašnjene, uz najavu da će se one rešavati „u hodu“.

Sećanje na 1999.

Petak, 3. maj 2019 – Svetski dan slobode medija.

Danas (1999): Pogođena zgrada Novosadske televizije

Usled raspada elektroenergetskog sistema u zemlji, 4. aprila 1999. godine list Danas nije izašao. Budući da se tada pripremao u Beogradu, a štampao u Novom Sadu, rokovi su, u odnosu na druge listove, bili značajno skraćeni.

PrvaPoslednja