1999

Danas (1999): Snage NATO kreću ka Jadranskom moru

Deo mediteranskih mornaričkih snaga NATO dobio je naredbu da krene ka Jadranskom moru, a razlog je, kako je preneo „Danas“ 21. januara 1999, obezbeđivanje „stanja pripravnosti“, kako bi aktivirajuća naredba mogla da se izvrši u roku od 48 sati.