akademici

„Gola fakta“ o odnosu SANU prema Miloševiću (2)

U polemici koja se vodi na stranicama lista Danas o ulozi Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u vremenima vlasti Slobodana Miloševića, pominje se tekst pokojnog akademika Predraga Palavestre „Gola fakta“, koji je on sastavio početkom 2002. i tada ga je nudio različitim novinama, ali niko nije hteo ga objavi.

Akademici protiv gondole na Kalemegdanu

Javno protivljenje odeljenja istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) gradnji gondole na Kalemegdanu pokazuje ozbiljnost situacije, jer je poznato da se Akademija nauka ne oglašava o svemu…

SANU ograničila broj akademika

Sa 81 glasom „za“ od 91 prisutnog akademika, Skupština Srpske akademije nauka i umetnosti je odlučila da broj članova u svojim odeljenima ograniči na 25, kako bi se rešio problem neravnoteže, koji postoji između njenog članstva u prirodnim, tehničkim i medicinskim naukama u odnosu na društvene, humanističke nauke i umetnost.

Ograničiti broj akademika na 160

Pred Skupštinom Srpske akademije nauka i umetnosti, čije će se zasedanje održati u četvrtak, naći će se, između ostalog, i predlog izmene i dopune Statuta SANU kojim bi se ukupan broj akademika ograničio na 160, a svako od odeljenja Akademije imalo najviše 25 članova.