albatros plus

Jagoš Đuretić: Pogled u život Kine

Istorija kineske civilizacije u četiri toma, na blizu četiri hiljade stranica, koju je objavio beogradski Albatros plus, nesumnjivi je izdavački poduhvat koji će privući veliku pažnju ne samo znalaca Kine, nego i svih koji žele da upoznaju istoriju i kulturu ove daleke zemlje.