Anja Ilić

Radikalna levica - jedinstvo u akciji, ne u partiji 1

Radikalna levica – jedinstvo u akciji, ne u partiji

Svakome ko je poslednjih šest meseci polagao iskrene nade u Partiju radikalne levice (PRL) kao dugo očekivanu, istinsku radničku opciju na našoj političkoj sceni, neće lako pasti raskol kome smo prethodne nedelje posvedočili.