arhipelag

Veština prevođenja 1

Veština prevođenja

Naš jezik i jezik drugoga: razmena koja nije samo književna. Razmišljanje povodom italo-nemačke nagrade za ovu fascinantnu veštinu.

U večernjem mraku 2

U večernjem mraku

Valentin je u večernjem mraku stajao pod kestenom na kraju njene ulice. Slušao je šum kiše u krošnjama drveća, kapi vode su polako klizile niz koru. Njena ulica, nikada je nije drugačije zvao.

O iskušenjima i napetostima jednog savezništva 3

O iskušenjima i napetostima jednog savezništva

Istoriografska studija Aleksandra Životića (Beograd, 1981) Jugoslovensko-sovjetske vojne suprotnosti. Iskušenja savezništva (1947-1957) nedavno je objavljena na ruskom jeziku u izdanju Političke enciklopedije iz Moskve, saopštio je Arhipelag.

Susret u Južnom Ilinoisu 4

Susret u Južnom Ilinoisu

Posle dva sata leta Jakov je bio u Južnom Ilinoisu. Mastersonova kuća je bila u Makandi, malom naselju u podnožju čudnog brda prekrivenog drvećem i zelenim čupercima koji su provirivali između okruglih stena.

Povratak u Beograd 5

Povratak u Beograd

Vera je stigla u Beograd rano ujutru i odmah otišla sestrinoj kući. Zakucala joj je na vrata, bilo je pola osam ujutru. Mira je zajecala i obesila joj se oko vrata.

Pogled iz Varzina 6

Pogled iz Varzina

Sa stepeništa imanja u Varzinu, jednog septembarskog dana 1894, začuo se Bizmarkov ratni poklič u slavu nemačkog nacionalizma a protiv Poljaka.

Prijatelj Masterson 8

Prijatelj Masterson

– Naš prethodni susret bio je u proleće, a sada je već jesen. I njenim dolaskom oni su pobedili, moj prijatelju Jakove – Masterson lagano zatvori vrata ka tremu, spusti zavese i velike borove cepanice dodade u kamin.

Laboratorija za bolji svet 9

Laboratorija za bolji svet

Moja generacija je volela Ameriku, odrasli smo uz američku kulturu, američka kreativnost nas je inspirisala.

Oglašavanje iz uspeha ili sa ruba 10

Oglašavanje iz uspeha ili sa ruba

Posle sukoba sa ideologijom, koji je u neku ruku bio čistiji, sa jasno definisanim stranama u sporu, umetnost danas ulazi u paradoksalni sukob sa tržištem, istovremeno mu se nudeći i istovremeno ga poričući.

U Berlinu sam bio svedok velike selidbe istorije 11

U Berlinu sam bio svedok velike selidbe istorije

Poslednjih dana oktobra 1989, u gradu Bloa, na susretu pisaca i političara nekolikih zemalja Istočne Evrope – druge Evrope, govorilo se tada – bio je prisutan i mladi reditelj koji je aktivno učestvovao u velikim demonstracijama što su se dešavale u istočnom Berlinu, a čiji je povod bio sve veći egzodus mnogih građana DDR-a, Nemačke Demokratske Republike.

Eksperiment nad čovekom: jedna teorija nepoznatog 12

Eksperiment nad čovekom: jedna teorija nepoznatog

S…Ć. Priču Aleksandra Solženjicina, Arhipelag Gulag (Akademska knjiga, 2019 – Prev. Vidak Rajković), treba čitati kao umetničko delo, zatim kao svedočanstvo istorijskih okolnosti u periodu od 1918. do 1956. godine i – na kraju, ujedno i na početku – Gulag je priča, pokušaj književnog istraživanja.

Stan broj 36. 13

Stan broj 36.

1. Voditeljka televizijskog dnevnika:

Zašto nam ne date da živimo? 15

Zašto nam ne date da živimo?

Ponekad je osećao da je ona pre njega otputovala na neko mesto ni ne trudeći se da se spakuje za taj put i da je tamo našla istinski mir ostavljajući ga u praznom stanu da brine o deci i njenoj staroj majci.

PrvaPoslednja