Baba Višnjina

Grad: Zgrada u skladu s tenhičkom dokumentacijom 1

Grad: Zgrada u skladu s tenhičkom dokumentacijom

Nakon što je Udruženje građana Društvo za ulepšavanje Vračara podnelo prekjuče gradskim nadležnim institucijama zahtev da se izvrši inspekcijski nadzor nad zgradom koja se gradi u Baba Višnjinoj ulici na broju 34, od tog slučaJa gradnje Udruženje je odustalo, jer je od nadležnog Sekretarijata dobilo odgovor da se predmetna zgrada gradi u skladu sa tehničkom dokumentacijom.