Beogradska otvorena škola

Tri praseta u savremenom svetu 2

Tri praseta u savremenom svetu

Okončanje siromaštva svuda i u svim oblicima – dugogodišnji san svih progresivnih ljudi, utkan je u različite strategije, planove i programe UN od samog nastanka ove međunarodne organizacije.

Rodna ravnopravnost i politika: Čekajući suštinske promene 3

Rodna ravnopravnost i politika: Čekajući suštinske promene

Vladajuće političke strukture u Srbiji moraju da shvate da pojedinačna rešenja, bila ona zakonodavnog karaktera kao što je to slučaj sa kvotama na izbornim listama, ili rezultat odluke predsednika Srpske napredne stranke da u novoj Vladi bude 50 odsto žena, ne mogu imati zadovoljavajući efekat ukoliko ne postoji sinergija više kompatibilnih procesa koji vode ka razbijanju okoštalih rodnih hijerarhija u političkoj sferi.

Ima li poslanika u Skupštini? 4

Ima li poslanika u Skupštini?

Ukoliko se zaista želi nastaviti s procesom pregovora za članstvo u Uniji neophodno je raditi na unapređenju fundamentalnih oblasti, jer bez toga nema ni napretka ni članstava.

Koliko je zapravo Zapadni Balkan blizu Evropske unije u političkom i ekonomskom smislu? 6

Koliko je zapravo Zapadni Balkan blizu Evropske unije u političkom i ekonomskom smislu?

Koja je uloga zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju nove razvojne politike Evropske unije, kako je pandemija  uticala na  proces  evropskih  integracija  i  da  li  je odgovor  EU na  aktuelnu krizu bio  adekvatan  i  pravovremen  samo  su  neka  od  pitanja  na  koja  su  učesnici Move.Link.Engage konferencije, koju organizuje Beogradska otvorena škola, dali  odgovore.

Koliko je zapravo Zapadni Balkan blizu Evropske unije u političkom i ekonomskom smislu? 7

Koliko je zapravo Zapadni Balkan blizu Evropske unije u političkom i ekonomskom smislu?

Koja je uloga zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju nove razvojne politike Evropske unije, kako je pandemija uticala na proces evropskih integracija i da li je odgovor EU na aktuelnu krizu bio adekvatan i pravovremen samo su neka od pitanja na koja su učesnici Move.Link.Engage konferencije, koju organizuje Beogradska otvorena škola, dali odgovore.