beoinfo

Beoinfo bez dnevnih vesti

“Rešeni” su svi problemi Beograda. Niko od nadležnih iz gradske vlasti juče nije prisustvovao ni na jednom događaju, što može da se zaključi sa Beoinfa.