biljana kovačević-vučo

Heroine borbe za ljudska prava: Biljana Kovačević-Vučo i Borka Pavićević 1

Heroine borbe za ljudska prava: Biljana Kovačević-Vučo i Borka Pavićević

Borba za ljudska prava još uvek traje, već postojeća ljudska prava se ne poštuju. Ono čemu su težili Biljana Kovačević-Vučo i Borka Pavićević kao da je još neusvojeno gradivo u školama. Ipak njihova imena i dela zna se nadaleko. Svi oni poseduju izuzetnu hrabrost, a neretko i spremnost da žrtvuju sve u svojoj borbi.