Blažo Nedić

Medijacija i advokatura 2

Medijacija i advokatura

U poslednje dve decenije svedoci smo novih trendova u rešavanju sporova u svetu, pa tako u SAD više od 95 odsto sporova nađe svoje rešenje van suda, dok i u Evropi sve veći broj sporova biva rešen vansudskim metodama, gde medijacija, uz arbitražu, ima apsolutni primat.