Budžet Beograda

Skupština Beograda usvojila novo ovlašćenje za komunalce 2

Skupština Beograda usvojila novo ovlašćenje za komunalce

Na sednici Skupštine izglasana je izmena odluka o komunalnom redu i komunalnoj policiji, kojima se komunalnim policajcima daje novo ovlašćenje, da osim redovne policije, i oni mogu da pišu naloge za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila „paukom“.