direktorka

Direktorka Narodnog muzeja demantuje da je u pitanju odmazda 5

Direktorka Narodnog muzeja demantuje da je u pitanju odmazda

Predsednik naše sindikalne podružnice u Narodnom muzeju u Beogradu, Radoslav Piljak, dobio je upozorenje da su ostvareni uslovi za otkaz ugovora o radu pod izmišljenim optužbama o navodnom kršenju radne discipline i mobinga nad kolegama.

Posredi je neosnovana i tendenciozna zamerka 6

Posredi je neosnovana i tendenciozna zamerka

Povodom teksta koji je objavljen u dnevnom listu Danas 01. avgusta 2018. godine pod naslovom Hitno ispitati malverzacije na medijskim konkursima autora A. Popovića: