dokumeti

Koha: Skupština Kosova će ove nedelje raspravljati o dokumentima

Skupština Kosova će ove nedelje raspravljati o dokumentima u vezi sa dijalogom sa Srbijom, platformi o postizanju konačnog i pravno obavezujućeg sporazuma sa Beogradom i nacrtu zakona o dužnostima, odgovornostima i ovlaštenjima delegacije za pregovore sa Srbijom, piše danas Koha Ditore.