elementarne nepogode

Svetski dan smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda 1

Svetski dan smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda

Poplave koje su zahvatile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su koliko smo ranjivi i bespomoćni kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu., saopštila je organizacija Caritas povodom Svetskog dana smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.

Čekaju li Civilnu zaštitu bolji dani? 3

Čekaju li Civilnu zaštitu bolji dani?

Na usvajanje u Narodnoj Skupštini čekaju, pored ostalih, i dva zakona koji će u mnogome doprineti efikasnijoj i sadržajnjoj saradnji lokalnih samouprava i njihovih javnih uprava.