Gordana Grujić

Neefikasna ulaganja u smanjenje zagađenja vazduha 1

Neefikasna ulaganja u smanjenje zagađenja vazduha

Dosadašnja ulaganja od preko 500 miliona evra koja traju od 2017. godine u izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani „Nikola Tesla A“, koji će unaprediti zaštitu životne sredine čini se da ne daju nikakve rezultate. Sistem odsumporavanja u obrenovačkoj elektrani je drugi takav projekat koji se realizuje u EPS-u, pošto je prvi već bio navodno završen u TE „Kostolac B“ prema nekadašnjim navodima direktora Grčića.

Branioci planinskih reka i država koja je podbacila 2

Branioci planinskih reka i država koja je podbacila

Kada se na prvoj liniji odbrane za očuvanje prelepih planinskih čistih reka i pijaće vode nađu najstariji meštani iznemogli od siromaštva i starosti iz nerazvijenih ruralnih područja, od koje im zavisi njihov goli opstanak, onda se sa sigurnošću može reći da je država debelo podbacila.

Čist vazduh nema alternativu 3

Čist vazduh nema alternativu

Specijalizovana međunarodna agencija za istraživanje karcinoma u okviru Svetske zdravstvene organizacije na osnovu naučnih medicinskih istraživanja koja su obuhvatila hiljade slučajeva karcinoma, 2016. godine je klasifikovala zagađen ambijentalni vazduh u prvu grupu agenasa kao vodeći uzrok pojave karcinoma kod ljudi.