građanske slobode

Civilno društvo mora da brani vladavinu prava

Stanje medijskih sloboda u Srbiji, na koje je ukazao i CIVICUS kada je nedavno upozorio da su građanske slobode u Srbiji ozbiljno narušene, je neraskidivo vezano sa ostalim procesima u zemlji.

Laura Koveši: Korupcija mora biti poražena

Laura Kodruta Koveši, bivša državna tužiteljka Rumunije, koja je predvodila i Direktorat za borbu protiv korupcije (DNA) u toj državi, dobila je juče najviše glasova članova Odbora za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta (LIBE) u „trci“ za izbor prvog evropskog javnog tužioca.