Hrvatska vojska

"Došla grupa, poubijala oca, majku, strica..." 2

„Došla grupa, poubijala oca, majku, strica…“

Porodica Jovana Berića doživela je progon i u Zadru i u Varivodama, u okolini Kistanja, kako za vreme postojanja Republike Srpske Krajine, tako i nakon vojno-policijske akcije „Oluja“.