incest trauma

Kome smeta Incest trauma centar 1

Kome smeta Incest trauma centar

Ministar obrazovanja zabranio je Incest trauma centru da drži edukacije, za koje je inače regularno akreditovan, u školama o nasilju nad decom i incestu.