inicijativa zena srbije

Kome smeta Inicijativa žena Srbije 6

Kome smeta Inicijativa žena Srbije

Teško da prođe jedna sedmica a da se na društveno-političkoj sceni ne desi neko „žensko pitanje“ bilo u formi političkih poteza i izjava, bilo u vidu napada i omalovažavanja aktivistkinja ženskih organizacija.