institucije države

Za njih su vrata institucija zatvorena 2

Za njih su vrata institucija zatvorena

Romkinje sa invaliditetom su izložene višestrukoj diskriminaciji, jer osim što pripadaju romskoj populaciji kao jednoj od najranjivijih grupa, one su u nepovoljnijem položaju i unutar svojih zajednica i porodica.