izumiranje

Izumiranje milion biljnih i životinjskih vrsta 1

Izumiranje milion biljnih i životinjskih vrsta

Oko milion biljnih i životinjskih vrsta nalazi se na ivici izumiranja, a veliki broj njih će sasvim nestati u narednih nekoliko decenija kao posledica ljudske aktivnosti, glavni je nalaz nedavne analize koju je pripremio UN panel, Međuvladina platforma za naučne politike o biodiverzitetu i uslugama ekosistema (IPBES).