Jovo Cvjetković

Putevi ka novcu i bogu 1

Putevi ka novcu i bogu

Karl Emil Maksimilian Veber (Maks Veber) po ocenama mnogih istoričara ideja jedan je od najistaknutijih i najuticajnijih sociologa i društvenih teoretičara s kraja 19. i prve polovine 20. veka.