kamenolom ravnaja

Udaljen s posla zbog izjave Danasu

Ministarstvo rada je Milenka Simića dva puta ove godine vraćalo na posao u fabriku kamenih agregata Ravnaja u Malom Zvorniku, u kojoj je prvi put otpušten nezakonito još septembra prošle godine, ali uprkos tome on i dalje ne radi.

Radnica iz kamenoloma međunarodni skandal

Internacionala radnika u građevinarstvu i šumarstvu (BWI), sa sedištem u Ženevi, podržala je juče kampanju Samostalnog sindikata građevinarstva protiv diskriminacije žena u Srbiji i za zaštitu prava Danke Simić, zaposlene u Ravnaji iz Malog Zvornika.

Poverenica: Danka Simić jeste trpela diskriminaciju

Poslovodstvo fabrike Ravnaja u Malom Zvorniku prekršilo je Zakon o zabrani diskriminacije u slučaju zaposlene Danke Simić, koja je najpre sa mesta laboranta prebačena da radi kao čistačica da bi prošle jeseni završila u kamenolomu…