kralj petar

Srpski kandidat za Oskara "Kralj Petar I" 1

Srpski kandidat za Oskara „Kralj Petar I“

Stručni odbor Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije odlučio je da film „Kralj Petar I“, u režiji Petra Ristovskog, bude kandidat Srbije za nagradu Oskar u 2019. godini, u kategoriji „Međunarodni film“.