lecenje u inostranstvu

Na lečenje u inostranstvo upućeno 111 dece 5

Na lečenje u inostranstvo upućeno 111 dece

Od novembra 2014. kada je Budžetski fond počeo da radi, pa do 15. juna ove godine 111 dece upućeno na lečenje u inostranstvo. Poslato je više od 220 uzoraka krvi i tkiva za genska i metabolička oboljenja, rekao je pedijatar-kardiolog Vladislav Vukomanović .