lutalice

Zbrinjavanje pasa lutalica

Opštinska uprava pokrenula je postupak prikupljanja ponuda za kontrolu brojnosti pasa lutalica na teritoriji Velikog Gradišta u 2018. godini.