Politički pluralizam

Politički monoteizam 1

Politički monoteizam

Politički pluralizam redukovan na partijski pluralizam u nas predstavlja vid lažne liberalizacije balkanskog predatorskog kapitalizma.