pomoc eu

Golubačkoj tvrđavi još dva miliona evra

Nadležne institucije Evropske unije nastavljaju pružanje podrške za detaljnu restauraciju atraktivnog fortifikacijskog utvrđenja na ulazu u Đerdapsku klisuru, pa je za tu namenu izdvojeno još dva miliona evra radi završetka radova.