poverenik za zastitu ravnopravnosti

Diskriminacija, mobing, maltretiranje…

Najviše pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u 2017. godini podneto je zbog slučajeva diskriminacije na osnovu invaliditeta (18 odsto), starosnog doba (12 odsto) i pola (11 odsto).

Na sud zbog diskriminacije i zlostavljanja

U toku 2017. godine služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podnela je jednu prekršajnu prijavu, tri krivične prijave, kao i tri strateške parnice, saznaje Danas.

U Srbiji svega 12 predsednica opština

Imenovanje Ane Brnabić na mesto prve žene predsednice Vlade Srbije pre nekoliko meseci ocenjeno je kao veliki korak u borbi žena za bolju poziciju u političkom životu, ali već na drugi pogled situacija nije toliko sjajna.