pravo glasa

Žene još nemaju pravo glasa u svim državama 2

Žene još nemaju pravo glasa u svim državama

Za razliku od Novog Zelanda, prve države koja je svojim građankama odobrila ograničeno biračko pravo daleke 1893. godine, ženama u nekim muslimanskim zemljama i Vatikanu i dalje nije dozvoljeno da glasaju.

Zašto je važno glasati na izborima? 3

Zašto je važno glasati na izborima?

Demokratija je oblik političke vladavine zasnovana na ideji da građani mogu slobodno i jednako da učestvuju u političkom životu.