Predrag Palavestra

Akademici kojih nema u „Golim faktima“

Polemika o „Golim faktima“ akademika Predraga Palavestre omogućila je, nadam se, čitaocima lista Danas da steknu potpuniji uvid kako u argumente koje koristi dr Aleksandar Palavestra, tako u argumente koji su sadržani u mojim tekstovima.

„Gola fakta“ o odnosu SANU prema Miloševiću

U polemici koja se vodi na stranicama lista Danas o ulozi Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u vremenima vlasti Slobodana Miloševića, pominje se tekst pokojnog akademika Predraga Palavestre „Gola fakta“, koji je on sastavio početkom 2002. i tada ga je nudio različitim novinama, ali niko nije hteo ga objavi. „Gola fakta“ objavljena je u „Glasu SANU“ 2017. godine, a ljubaznošću dr Aleksandra Palavestre u dva nastavka prenećemo taj tekst njegovog oca.