psihologija

Nesavršeno lice perfekcionizma

„Perfekcionisti“ postavljaju sebi visoke kriterijume za ono što rade, jer samo visok kvalitet povećava šanse za sigurnost i uspeh i istovremeno smanjuje mogućnost za neuspeh, bol, gubitak i razočarenje.

Kako prepoznati depresiju?

Depresija je ozbiljan javnozdravstveni problem. Kada se govori o depresiji, najčešće se povezuje sa osećanjem tuge.

Zašto su ljudi licemerni?

Licemerni ljudi su fokusirani na zadovoljavanje svojih potreba i ostvarivanje svojih interesa, a ne na druge ljude i građenje relacija sa njima.

Vodič za ponašanje dece na plaži

Deca, kao i odrasli, na plaži osećaju slobodu da rade ono što im je inače zabranjeno. Bacanje peska, trčanje po tuđim peškirima, zapljuskivanje na sve strane i vrištanje iz petnih žila. A šta rade roditelji?

Sebičnost

Sebični ljudi ne primećuju druge ljude i njihove potrebe i zato mnogi ljudi izađu iz relacije sa njima povređeni, a često i frustrirani, ljuti i besni. Drugi ljudi su za njih samo statisti sa zadatkom.

Alternativa za ljude koji čuju glasove

Veliki broj ljudi u nekom trenutku prođe kroz psihičku krizu ili se suoči sa teškim emocijama, a statistike pokazuju da će svaka četvrta osoba u nekom periodu života imati problema sa mentalnim zdravljem.

Putovanje od Delfijskog proročišta do Gogena

Edicija „Imago“ IK „Clio“ nudi izbor pažljivo odabranih publikacija koje osvetljavaju put u traženju odgovora na večnu težnju da upoznamo sami sebe i svoje mesto u svetu, oličenu u imperativu Delfijskog proročišta („Upoznaj smog sebe“).

Ogovaranje – „govor“ o sebi i drugima

Verbalna agresija je jedan od načina odbrane kada imamo osećaj da ne možemo da se zaštitimo i da postupimo onako kako bismo želeli, a ogovaranje je samo jedna od njenih formi.

Mentalno zdravlje na radnom mestu

Radna sredina utiče na formiranje našeg identiteta i slike o sebi, kao i na to kako vidimo i doživljavamo druge ljude i svet oko nas.

Tri izvora patnje: strah, pohlepa i krivica

Indijsko-američki psihoanalitičar, teoretičar, leksikograf, profesor i klinički praktičar, mada u svetu poznat, Salman Ahtar, kod nas je bio gotovo nepoznat sve dok u već afirmisanoj biblioteci „Imago“ nije izašla godine njegova knjiga Psihologija dobrote (2016).

Prva Poslednja