Regionalna kancelarija za saradnju mladih

RYCO: Uzeti u obzir interese mladih i edukaciju u pandemiji 2

RYCO: Uzeti u obzir interese mladih i edukaciju u pandemiji

Omladinski predstavnici u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) saglasili su se danas da, uzimajući u obzir negativne posledice pandemije, treba u obzir uzeti interese mladih prilikom preoblikovanja i prilagođavanja edukativnih procesa, obraćajući posebnu pažnju na mlade sa manje mogućnosti.