romska populacija

Državne mere nisu dovoljno efikasne

U romskim zajednicama u Srbiji i dalje je prisutna praksa da se deca i mladi udaju i žene pre navršene osamnaeste godine života.