Senka Marić

Život je zaista lep 1

Život je zaista lep

Petak, 12. jun: Već deset dana sam u Beogradu, na Krokodilovoj rezidenciji za pisce.